۱۳۸۹/۴/۵

ترانه های سبز - مجموعه کامل

مجموعه ترانه های سبز

ترانه های سبز (1) - سر اومد زمستون
5 نسخه
آفتابکاران و نسخه سر اومد زمستون قبل از انقلاب
نسخه قبل از انتخابات ستاد مهندس میرحسین موسوی
نسخه بعد از انتخابات به نام مرد سفاک
نسخه اجرا شده توسط شاهکار بینش پژوه

ترانه های سبز (2) - آن خس و خاشاک تویی
حامد نیک پی
محمد رضا شجریان و محسن نامجو

ترانه های سبز (4) - خسته ام از دروغ

ترانه های سبز (5) - علي برخيز -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (6) - - ناجی ایران زمین -آریا آرام نژاد

ترانه های سبز (7) - جرقه های سایه کش -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (8) - گرگ ها خوب بدانند

ترانه های سبز (9) - ای نسل به جان آمده

ترانه های سبز (10) - یار دبستانی
نسخه های فریدون فروغی ، جمشید جم ،
ترانه های سبز (11) - سوگند نامه

ترانه های سبز (12) - سبز شد

ترانه های سبز (13) - علی کوچولو

ترانه های سبز (14) - باید بپا خیزیم

ترانه های سبز (15) - همه چی آرومه

ترانه های سبز (16) - ای وطن

ترانه های سبز (17) - خون بها

ترانه های سبز (18) - من اعتراف میکنم
گروه سندرم

ترانه های سبز (19) - - جوان ایرانی

ترانه های سبز (20) - نترسید

محمد رضا شجریان

ترانه های سبز (22) - - شهدای آزادی

ترانه های سبز (23) - جان آذربایجان

ترانه های سبز (24) - - رای من کو

ترانه های سبز (25) - -ایران سبز

ترانه های سبز (26) - -روبان سبز

ترانه های سبز (27) - -یک روز خوب میاد

ترانه های سبز (28) - - ندای آزادی

ترانه های سبز(29)- - ای ایران ای مانده در خطر

ترانه های سبز(30)- - حقوق بشر

ترانه های سبز(31)- - یک مشت سرباز

ترانه های سبز(32)- پیروزی از آن ماست

ترانه های سبز (33) - چگوارا

ترانه های سبز (34) - موج مثبت

ترانه های سبز (35) - میبریم ما

ترانه های سبز (36) - حادثه سبز

ترانه های سبز (37) - جنگل سبز

ترانه های سبز (38) - مرد سبز

ترانه های سبز (39) - قلب ما ندا

ترانه های سبز (40) - مچ بند سبز

ترانه های سبز (41) - ما بیشمارانیم

ترانه های سبز (42) - یک یاحسین تا میرحسین

ترانه سبز (43) - آزادی

ترانه سبز (44) - عشق سبز

ترانه های سبز (45) - ائتلاف ژوراسیک -یک دشت سبز

ترانه های سبز (46) - شکوه آزادی

ترانه های سبز (47) - رای سبز

ترانه های سبز (48) - اینجا ایران است

ترانه های سبز (49) - خسته نشو

ترانه های سبز (50) - خون ما

ترانه های سبز (51)- سرود سبز

ترانه های سبز(52) - سرو سهی

ترانه های سبز(53) - نترس ای دوست

ترانه های سبز (54) - راه ندا و سهراب

ترانه های سبز (55) - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه های سبز (56) - صدام رو کشتن

ترانه های سبز (57) - ندا

ترانه های سبز (58) - شرقی غمگین

ترانه های سبز (59) - طاقت بیار رفیق

ترانه های سبز (60) - ندا

ترانه های سبز (61)-بیدار شو سهراب

ترانه های سبز(62)-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)

ترانه های سبز(63)-بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه های سبز (64) - ایران سبز

ترانه های سبز (65)- - ندا - سیاوش شمس
سرودی تاجیکستانی
ترانه سبز (90) - سبز می شویم

ترانه سبز (91) - حرفهای نگفته

مجموعه ترانه های سبز

ترانه های سبز (1) - سر اومد زمستون
5 نسخه
آفتابکاران و نسخه سر اومد زمستون قبل از انقلاب
نسخه قبل از انتخابات ستاد مهندس میرحسین موسوی
نسخه بعد از انتخابات به نام مرد سفاک
نسخه اجرا شده توسط شاهکار بینش پژوه

ترانه های سبز (2) - آن خس و خاشاک تویی
حامد نیک پی
محمد رضا شجریان و محسن نامجو

ترانه های سبز (4) - خسته ام از دروغ

ترانه های سبز (5) - علي برخيز -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (6) - - ناجی ایران زمین -آریا آرام نژاد

ترانه های سبز (7) - جرقه های سایه کش -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (8) - گرگ ها خوب بدانند

ترانه های سبز (9) - ای نسل به جان آمده

ترانه های سبز (10) - یار دبستانی
نسخه های فریدون فروغی ، جمشید جم ،
ترانه های سبز (11) - سوگند نامه

ترانه های سبز (12) - سبز شد

ترانه های سبز (13) - علی کوچولو

ترانه های سبز (14) - باید بپا خیزیم

ترانه های سبز (15) - همه چی آرومه

ترانه های سبز (16) - ای وطن

ترانه های سبز (17) - خون بها

ترانه های سبز (18) - من اعتراف میکنم
گروه سندرم

ترانه های سبز (19) - - جوان ایرانی

ترانه های سبز (20) - نترسید

محمد رضا شجریان

ترانه های سبز (22) - - شهدای آزادی

ترانه های سبز (23) - جان آذربایجان

ترانه های سبز (24) - - رای من کو

ترانه های سبز (25) - -ایران سبز

ترانه های سبز (26) - -روبان سبز

ترانه های سبز (27) - -یک روز خوب میاد

ترانه های سبز (28) - - ندای آزادی

ترانه های سبز(29)- - ای ایران ای مانده در خطر

ترانه های سبز(30)- - حقوق بشر

ترانه های سبز(31)- - یک مشت سرباز

ترانه های سبز(32)- پیروزی از آن ماست

ترانه های سبز (33) - چگوارا

ترانه های سبز (34) - موج مثبت

ترانه های سبز (35) - میبریم ما

ترانه های سبز (36) - حادثه سبز

ترانه های سبز (37) - جنگل سبز

ترانه های سبز (38) - مرد سبز

ترانه های سبز (39) - قلب ما ندا

ترانه های سبز (40) - مچ بند سبز

ترانه های سبز (41) - ما بیشمارانیم

ترانه های سبز (42) - یک یاحسین تا میرحسین

ترانه سبز (43) - آزادی

ترانه سبز (44) - عشق سبز

ترانه های سبز (45) - ائتلاف ژوراسیک -یک دشت سبز

ترانه های سبز (46) - شکوه آزادی

ترانه های سبز (47) - رای سبز

ترانه های سبز (48) - اینجا ایران است

ترانه های سبز (49) - خسته نشو

ترانه های سبز (50) - خون ما

ترانه های سبز (51)- سرود سبز

ترانه های سبز(52) - سرو سهی

ترانه های سبز(53) - نترس ای دوست

ترانه های سبز (54) - راه ندا و سهراب

ترانه های سبز (55) - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه های سبز (56) - صدام رو کشتن

ترانه های سبز (57) - ندا

ترانه های سبز (58) - شرقی غمگین

ترانه های سبز (59) - طاقت بیار رفیق

ترانه های سبز (60) - ندا

ترانه های سبز (61)-بیدار شو سهراب

ترانه های سبز(62)-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)

ترانه های سبز(63)-بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه های سبز (64) - ایران سبز

ترانه های سبز (65)- - ندا - سیاوش شمس
سرودی تاجیکستانی
ترانه سبز (90) - سبز می شویم

ترانه سبز (91) - حرفهای نگفته

ترانه سبز (92) - اپرای سبز 1

ترانه سبز (93) - اپرای سبز 2

ترانه سبز (94) - برادر بر دار - شاهین نجفی

ترانه سبز (95) - بهار غم انگیز

ترانه سبز (96) - هان ای ایرانیان

ترانه سبز (97) - موج خون

ترانه سبز (98) - ندا

ترانه سبز (99) - ندا

ترانه سبز (100) - ندا

ترانه سبز (101) - بس کنید

ترانه سبز (102) - جوان ایرانی

ترانه سبز (103) - حرف حق

ترانه سبز (104) - خون بازی

ترانه سبز (105) - شعرخوانی های شمس لنگرودی

ادامه دارد


۷ نظر:

 1. با سلام
  نظرتان را به گالری "چرا ندا؟" جلب می کنم
  http://www.tlaxcala.es/detail_artistes.asp?lg=de&reference=426
  خواهشی هم دارم و آن این که آیا می دانید خواننده ترانه راه ندا و سهراب کیست؟
  قصد داشتم نام یا تصویر او را در کنار این ترانه در همان مجموعه قرار دهم.
  خدا نگهدارتان

  پاسخحذف
 2. دوست عزیز / دستت درد نکنه . دانلود و تکثیر شد

  پاسخحذف
 3. در صورت تمایل ترانهء 300 گل سرخ از داریوش اقبالی و سایر ترانه های سبز ایشان خدمتتان ارسال خواهد شد.
  نشانی :
  drsaber@gmail.com

  پاسخحذف
 4. با خسته نباشید خدمت شما دوست عزیز،
  چرا زبان آتش استاد شجریان نیست؟

  پاسخحذف
 5. با عرض معذرت
  ترانه زبان آتش استاد شجریان متاسفانه در انتقال لینک ها جا افتاده بود .
  ترانه شماره 21 زبان آتش استاد شجریان

  پاسخحذف
 6. دوست عزیز ممنون که همه آهنگ ها رو یه جا جمع کردید. یه آهنگی هم هست که تقریبا نزدیک 22 خرداد امسال پخش شد. نمیدونم تو آهنگ هاتون بود یا نه اگر ندارید، بی زحمت بذارید. خیلی خیلی قشنگه. لینکش رو هم پایین براتون گذاشتم. موفق باشید.
  http://hotelkalifornia.wordpress.com/2010/06/06/03/

  پاسخحذف
 7. دوست "ناشناس"
  ترانه ی مورد نظر شما همان ترانه ی ایران سبز شماره ی (64)است.
  با تشکر از لطف جنابعالی.

  پاسخحذف

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.