۱۳۸۹/۳/۲۴

مشهد زیر رگبار گلوله های سبز جنبش سبز(3) - با سبزا درنیفت

با سبزا در نیفت مخصوصا اگر سبزش از جنبش سبز باشه
هزار بار دیگه هم اگر پاک کنین بازم خشابمون پر از گلوله است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.