۱۳۸۹/۳/۲۶

بزرگداشت سالگرد شهید الله اکبر مهندس مصطفی غنیان +پوستر شهید

باورمان نمیشد، به جای دیگران که در لحظه دیدار دوست، در گوشمان تلقین مکرر میکنند از الله اکبر، این بار خود، در استقبال دیدار دوست، برفراز بام تاریخ، بر خود و شهادتمان فریاد الله اکبر برآوریم تا این آخرین الله اکبر، الله اکبر تاییدمان باشد.
لینک دانلود نسخه چاپی پوستر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.