۱۳۸۹/۳/۲۵

فراخوان سبزهای مشهد در بزرگداشت سالگرد شهادت شهید الله اکبر مهندس مصطفی غنیان

صد واقعه چون خرداد بسازیم
دوباره خرداد
و دوباره ما و خرداد ما ، که پر است از خاطرات سبز ما ،
دوباره خرداد ماست ، خرداد ما و خاطرات ما ،
خرداد و 15 خرداد 3خرداد ، 14 خرداد ،2 خرداد ،22 خرداد ، 25 خرداد ، 26 خرداد و خرداد و ...
و خردادهای دیگر ما ، خرداد و خاطرات حضورمان، خاطرات ایستادن مان، خاطرات اسیریمان، خاطرات زجرهایمان ، خاطرات سبزمان و خرداد و خاطرات شهادتمان و در خردادی دیگر،
اکنون مائیم و خلق حماسه ای دیگر از حضورمان، در بزرگداشت خاطرات خردادیمان و اینبار حضوری دیگر در یادمان شهادت شهیدان خردادیمان ، مخصوصا شهید الله اکبر خردادیمان مهندس مصطفی غنیان، در حضور بیشمارمان
وعده دیدار: روز پنجشنبه 27/3/89 ساعت 6 بعدازظهر بر مزارش در صحن قدس حرم مطهر
هر عضو جنبش سبز یک رسانه
لطفا اطلاع رسانی کنید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.