۱۳۸۹/۳/۲۱

فراخوان دانش آموزان سبز 10 دبیرستان مشهد برای راهپیمایی 22 خرداد

اینک زمان آن است که به بی شماران بپیوندیم و آزادی خود را در یکی شدن با آزادمردان و آزادزنان سبز سرزمینمان معنا کنیم.


اینک زمان آن است که آزادی خواهی و میهن دوستی و شاد زیستی و صلح طلبی خود را با سکوتمان در بیست و دوم خرداد ماه همگام با سبزهای تمام ایران در کنار دانشجویان غیور دانشگاه های فردوسی، آزاد، سجاد و خیام مشهد و

مردم صلح باورمان فریاد بزنیم.

وعده ما 22 خرداد ساعت 16 تجمع و راهپیمایی در دو مسیر زیر:

پارک ملت - مقابل دانشگاه فردوسی- بلوار سجاد
تقی آباد- سه راه راهنمایی - ملک آباد

جمعی از دانش آموزان و دانش آموختگان دبیرستان و پیش دانشگاهی فرزانگان مشهد
جمعی از دانش آموزان و دانش آموختگان دبیرستان و پیش دانشگاهی شهید هاشمی نژاد
جمعی از دانش آموزان دبیرستان امام رضا
جمعی از دانش آموزان دبیرستان بعثت
جمعی از دانش آموزان و دانش آموختگان هنرستان های مشهد
جمعی از دانش آموزان دبیرستان سیزده آبان
جمعی از دانش آموزان دبیرستان و پیش دانشگاهی علامه
جمعی از دانش آموزان و دانش آموختگان دبیرستان جباریان
جمعی از دانش آموزان دبیرستان آزادگان
جمعی از دانش آموزان و دانش آموختگان دبیرستان های دخترانه سما 1 و سما 6

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.