۱۳۸۹/۳/۲۱

بیانیه جمعی از دانشجویان مشهد به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد: راهپیمایی از مقابل دانشگاه فردوسی

جمعی از دانشجویان دانشگاه های مختلف شهر مشهد با انتشار بیانیه اعلام کردند که در راهپیمایی روز ۲۲ خرداد شرکت خواهند کرد.

به گزارش دانشجونیوز این دانشجویان در بیانیه خود اعلام کردند که تجمع خود را از ساعت ۳۰.۱۱ از مقابل دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز خواهند کرد. این دانشجویان همچنین در ساعت ۱۶ از دانشگاه فردوسی، پارک ملت و فلکه پارک به سمت بلوار سجاد راهپیمایی خواهند کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

تا سالروز غم و اندوه اندک زمانی باقیست ، سالی سراسر هزینه و سرمایه، اما هر چه که شد، ذره ای از باورمان کاسته نشد ، آنچه که بود ایمان آوردن به راهمان بود و بس …
یک سال پیش کمی زودتر از چنین روزی یا اندکی دیرتر آغاز کردیم ، برای ایرانی بهتر، برای زندگی بهتر، برای تصویری بهتر از ایرانمان …
شروعمان با چه بود؟ دلی لبریز از بی اعتمادی، شنیدیم و شنیدیم ، اندیشه ای داشتیم، شنیده ها با آن شد باورمان ، گفتیم و گفتیم ، اندیشه ای داشتند ، گفته هایمان با آن شد باورشان ، گفتند و گفتند … و شدیم بی شمار.
بیست و دو خرداد روز سرنوشت شد برایمان …
بی شمار شدیم ، از بیشماریمان هراسیدند ، شرم نکردند ، فریاد زدیم ، سکوت را ، سکوتمان را کشتند … هنوز هم با سکوت فریاد می زنیم و هنوز هم می کشند …
مگر چه خواستیم جز آنچه که ادعایشان بود ؟ مگر میزان رای ما نبود ؟ میزان را خواستیم ! افسوس که شرم و حیایی نبود ، افسوس که درک و شعوری نبود …

شدیم مخملی ، شدیم برانداز ، شدیم محارب … کدام بودیم جز ایرانی ؟

شادی اندیشه ی ایرانی آزاد و سربلند از خاطرمان نمی رود ، شادی روز های با هم بودنمان، اتحاد و امید ترسانمان از خاطرمان نمی رود ، انتخابمان از یادمان نمی رود، سرکوبمان، کتک خوردن ها، بازداشت شدن ها، شکنجه ها ، کشته شدن ها را فراموش نمی کنیم که این ها خود بزرگ ترین دلیل ادامه راهمان اند.

قسم به تک تک روز هایی چون امروز و روزهای پس از آن ، قسم به شادی از دست رفته مان ، سوگند به باور از دست نرفته مان ، سوگند به شرافت گل هایی که چیدید و گل هایی که هنوز پرپر می کنید ، نا امید نمی شویم … قسم به وجدانمان که برایتان غریب است سالروز لحظه لحظه ی تلخی ها و خوشی های کنار هم بودنمان را پاس می داریم …

اندیشه ای داشتیم ، اندیشه ای داریم … و هنوز هم فریاد می زنیم ، ایران برای ایرانیان …
همراه شو عزیز…
وعده ما ۲۲ خرداد،

دانشگاه فردوسی، رو بروی دانشکده مهندسی، ساعت 11:30
از دانشگاه فردوسی ، پارک ملت و فلکه پارک به سمت بلوار سجاد ساعت 16

تا کی به خوف و وحشت بار ستم کشیدن
تا کی ز بار نفرت پشت وطن خمیدن
تا کی به سینه دوست ، شمشیر خصم دیدن
یاران به بند و زندان ، زار و اسیر ماندن
باید ز جان گذشتن ، دست از جهان بریدن
درها به هم شکستن ، زنجیر ها گسستن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.