۱۳۸۹/۳/۲۵

یادمان شهید الله اکبر مهندس مصطفی غنیانالله اکبر
الله اکبر
یادش بخیر
و بخیر یاد آن الله اکبرها که گفتیم و شنیدیم و گفتند :
الله اکبر
یادش بخیر.
از زمانی که چشم گشودیم و اولین نغمه در گوشمان، ندای الله اکبر شد.
رشد کردیم و بزرگ شدیم و حتی گاهی در قبال شیطنتهای بچه گیمان باز هم صدای الله اکبر را شنیدیم.
الله اکبر
زمان می گذشت و این ندا در رگ و خونمان جاری بود و ما خدا را در یادش و در حضور یاد او بسیار و بسیار و در هر روز دیگر، فریاد میزدیم : الله اکبر الله اکبر
و چنان الله اکبرها در گوشت و پوست و روح و روان ما تنیده شد که در برابر هر ظلمی و ستمی میتوانیم الله اکبر بگوئیم و ما الله اکبر گفتیم.
در هر جای شادی و شعفمان نیز باز، میتوانیم الله اکبر بگوئیم و الله اکبر گفتیم .
یعنی الله اکبر، یک رود روان و جاری در تار و پود زندگی انسانیمان شد و الله اکبر فریاد همیشگیمان در برابر هر ظلم و جوری.
در برابر هر سدی که بخواهد بین انسان و انسانیتمان فاصله اندازد.
یادش به خیر این الله اکبر های ما
الله اکبر گفتیم و به سخن امام گوش دادیم.
.الله اکبر گفتیم و پشت امام ایستادیم
.الله اکبر گفتیم و سخن و راه امام را تائید کردیم
.الله اکبر گفتیم و بتهای دنیا را شکستیم
الله اکبر گفتیم تا تمام عقده های چندین و چند ساله فرو خفته از ظلم و ستم شاهی را بیرون بریزیم و الله اکبر گفتیم.
تا انقلاب به ثمر نشست و دوباره الله اکبر گفتیم تا تاکید کنیم که از راه رفته برنخواهیم گشت و به راهی که میرویم ایمان داریم و دیگر شعار همیشگی ما الله اکبر شد، الله اکبر گفتیم و الله اکبر شد، خاطره ماندگار از بلال تا نسل ما و زمان گذشت و چه زود هم گذشت
ولی نمیدانسیتم که دوباره چگونه و چه خواهد شد تا دوباره در گذر این زمان بی سکون، خواهد رسید زمانی که خاطراتمان را به تکرار بنشینیم و دوباره بار در تکرار تاریخی الله اکبر، مجبور شدیم در سیاهی دل شب فریاد ستم ستیزی خود را در الله اکبر، برآوریم .
پس دوباره الله اکبر گفتیم
تا پشت حق بایستیم
تا داد مظلوم را بستاینم
تا از راه و هدفمان دفاع کنیم
پس دوباره بر فرازها رفتیم تا در حضورها بایستیم و بر ظلم رفته بر انسان و انسانیتمان الله اکبر بگوییم .
و در میان این هیاهو
باورمان نمیشد، به جای دیگران که در لحظه دیدار دوست، در گوشمان تلقین مکرر میکنند از الله اکبر، این بار خود، در استقبال دیدار دوست، برفراز بام تاریخ، بر خود و شهادتمان فریاد الله اکبر برآوریم تا این آخرین الله اکبر، الله اکبر تاییدمان باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.