۱۳۸۹/۳/۲۱

مشهد زیر رگبار گلوله های سبز جنبش سبز

در آستانه 22 خرداد علی رغم جو موجود ، جنبش سبز موج جدیدی از شعار نویسی ها و پرتاب گلوله های سبز را آغاز کرده است .هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

تمامي نظرات بدون استثنا درج خواهد شد بجز نظراتي كه حاوي كلمات ركيك باشد.